Copperstone har lämnat in kompletteringar till ansökan om miljötillstånd

Kiruna 10 oktober 2022

Copperstone Resources AB (publ) lämnade i fredags den 7 oktober in kompletteringar till ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt inför återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna.

Jag känner mig nu väldigt nöjd med kvalitén i vår ansökan samt i de kompletteringar vi nu lämnat in. Våra tekniska lösningar för vattenrening och bedömningar av konsekvenserna håller mycket hög nivå vilket underlättar för Mark- och miljödomstolen när de bedömer om ansökan är komplett. Nu hoppas vi på att domstolen snabbt kungör ansökan och att vi går vidare i tillståndsprocessen.”, säger Copperstones Miljö- och Hållbarhetschef Anders Lundkvist.

Copperstones miljötillståndsansökan, inklusive bilagor, finns tillgängliga under ”Tillståndsportalen” på Copperstones hemsida https://copperstone.se/sv/miljotillstand/.

För mer information, vänligen kontakta

Anders Lundkvist (Miljö- och Hållbarhetschef) anders.lundkvist@copperstone.se

Anna Tyni (VD) anna.tyni@copperstone.se eller info@copperstone.se

OM COPPERSTONE RESOURCES
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.