Copperstone lämnar in kompletteringar till ansökan om miljötillstånd den 7 oktober

Kiruna 30 september 2022

Den 30 mars 2022 lämnade Copperstone Resources AB (publ) in ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt inför återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Den 20 juni 2022 hade bolaget, enligt tidplan, fått återkoppling från Mark- och miljödomstolen och en rad remissinstanser avseende kompletteringar av ansökan. Copperstone har därefter slutfört alla efterfrågade delutredningar och är nu i slutfasen av att sammanställa dessa kompletteringar för inlämnande till domstolen den 7 oktober 2022.

Vi har från start haft en mycket hög ambitionsnivå med vår ansökan och vi viker inte en tum från den linjen. Ambitionen var att vara klara med våra kompletteringar i slutet av september men i dialog med myndigheter har vi beslutat att ta ytterligare en vecka i anspråk för att återigen lämna in ett så gediget och transparent underlag som möjligt. Syftet är att underlätta för Mark- och miljödomstolen att bedöma att ansökan är komplett och att domstolen därmed ska kunna kungöra ansökan utan onödig fördröjning. Överlag är vi fortsatt mycket nöjda med den interaktivitet vi haft med berörda remissinstanser. Arbetet med delutredningar som vi gjort under sommaren har också bidragit till ytterligare insikter och innovativa lösningar inför återöppningen av Viscaria”, säger Copperstones Miljö- och Hållbarhetschef Anders Lundkvist.

Copperstone arbetar för att en kungörelse ska kunna ske under hösten 2022. Copperstones miljötillståndsansökan, inklusive bilagor, finns tillgängliga under ”Tillståndsportalen” på Copperstones hemsida https://copperstone.se/sv/miljotillstand/. Den efterfrågade kompletteringen med bilagor kommer att läggas till den 7 oktober 2022.

För mer information, vänligen kontakta

Anders Lundkvist (Miljö- och Hållbarhetschef) anders.lundkvist@copperstone.se

Anna Tyni (VD) anna.tyni@copperstone.se eller info@copperstone.se

OM COPPERSTONE RESOURCES
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.