Copperstone rekryterar Gruvchef för Viscaria kopparprojekt

Danderyd den 1 oktober 2020

Copperstone Resources AB rekryterar meriterade Glenn Nilsson som Gruvchef, även med gruvplanering som ansvarsområde, för Viscaria-projektet i Kiruna. Glenn Nilsson har över 30 års erfarenhet från en rad ledande positioner inom Boliden och Kaunis Iron, framförallt inom anrikning och produktion. Han kommer att ha en avgörande roll inom genomförbarhetsstudierna och de tekniska delarna av Miljötillståndsansökan vid pågående upptrappning inför återöppningen av Viscaria-gruvan.

”Vi är väldigt glada att meddela att Glenn Nilsson blir Copperstones Gruvchef i Kiruna. Glenn kommer att ha en synnerligen central roll i den viktiga fas vi gått in i inför återöppningen av gruvan, och framförallt kommer han säkerställa väsentlig kompetens och kontinuitet från projektplanering till drift”, säger Michael Mattsson, VD för Copperstone i en kommentar.

Om Glenn Nilsson
Glenn Nilsson har över 30-års gruverfarenhet med ledande positioner från bland annat Boliden (Aitik och Kevitsa) och senast som gruvchef för Kaunis Iron AB. Glenn Nilsson var produktionschef / t f gruvchef Boliden Aitik under mer än 10 år. Dessförinnan har Glenn Nilsson arbetat inom LKAB entreprenad, Vattenfall med tunnelarbeten, väg- och bergsprojekt. Som arbetande och boende i Malmfälten har han även stor lokal kunskap och ett betydande nätverk i och utanför gruvindustrin.

Glenn Nilsson kommer att påbörja sin tjänst hos Copperstone den 1 november 2020.

För mer information, vänligen kontakta
VD Michael Mattsson på +46 (0) 705-739777,
michael.mattsson@copperstone.se;
info@copperstone.se eller www.copperstone.se.

Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 1 oktober 2020 kl 16:50 CET.

Om Copperstone
Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av bolagets mineraltillgångar utgörs för närvarande av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och aktier i Nordic Iron Ore AB). Samtliga bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd är ägda till 100 procent, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.