Copperstone rekryterar meriterad miljö- och hållbarhetschef

Danderyd den 18 juni 2020

Copperstone Resources AB (publ) rekryterar meriterade Anders Lundkvist som miljö- och hållbarhetschef. Anders Lundkvist har närmast arbetat som senior miljökonsult åt svenska och internationella gruvbolag. Innan dess som energi och hållbarhetschef åt branschföreningen SveMin samt som miljöchef åt LKAB. Anders Lundkvist kommer närmast att ansvara för det strategiskt viktiga arbetet med att intensifiera vårt arbete med miljötillståndet, vilket behövs vara på plats innan den planerade återöppningen av Viscaria koppargruva i Kiruna kan ske.

”Vi är oerhört glada för att Anders Lundkvist valt att ansluta sig till Copperstone. Denna nyckelrekrytering är ett tydligt bevis på potentialen i Viscaria-projektet. Anders roll är strategiskt betydelsefull när vi nu går in i ett viktigt skede med ansökan av miljötillstånd. Därutöver har hela projektet hög hållbarhetsambition och grön profil med bland annat planerad förbättrad vattenkvalitet i området och därtill potential att tillgodose det ökade behovet av koppar i samband med den globala elektrifieringstrenden.” säger Michael Mattsson, VD för Copperstone i en kommentar.

Om Anders Lundkvist
Anders Lundkvist är född 1960 och är en mycket erfaren gruvmiljöspecialist och tidigare chef för miljö och energi på branschorganisationen Swedish Mining Association (SveMin), samt tidigare miljöchef och chef för energi och klimat på LKAB som är Sveriges största gruvföretag. I dessa positioner har Anders haft lång erfarenhet av frågor som rör miljötillstånd, markanvändningsfrågor, avtal med intressenter, efterbehandling av gruvverksamheter, ekologisk kompensation, energi- och klimatrelaterade frågor. Som arbetande och boende i Kiruna har han också stor lokal kunskap och engagemang.

För mer information, vänligen kontakta
VD Michael Mattsson på +46 (0) 705-739777,
michael.mattsson@copperstone.se;
info@copperstone.se eller www.copperstone.se.

Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 18 juni 2020 kl 08:20 CET.

Om Copperstone
Om Copperstone
Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.