Copperstone Resources AB: allmän beskrivning av Copperstoneprojektet

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources AB: allmän beskrivning av Copperstoneprojektet

Copperstone Resources publicerar en sammanhållen beskrivning av
Copperstoneprojektet som inledning av rapportering av det intensifierade arbete
 Bolaget nu genomför på projektområdet. Beskrivningen kommer att ligga till
grund för fortsatta rapportering från Bolaget allt eftersom arbetet
fortskrider. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.