Copperstone Resources AB anpassar organisationen

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources AB anpassar organisationen

Mot bakgrund av utfallet av den nyligen avslutade emissionen har styrelsen i
Copperstone Resources AB beslutat att anpassa bolagets organisation i syfte att
förbättra förutsättningarna för den fortsatta verksamheten. Med undantag av
Verkställande Direktören sägs all fast anställd personal upp med omedelbar
verkan. Personalen står till Bolagets förfogande under uppsägningstiden.
Bolaget kommer att driva verksamheten vidare med stöd av ett omfattande nätverk
av kvalificerade konsulter, allt efter behov. 

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt
omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tio undersökningstillstånd om cirka 3 150
hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger drygt 15 % i
intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intresse-bolaget Norrliden
Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.