COPPERSTONE RESOURCES AB: CHRIS MCKNIGHT NY VD

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

COPPERSTONE RESOURCES AB: CHRIS MCKNIGHT NY VD

Copperstone Resources AB (”Copperstone" eller ”Bolaget”) meddelar att Chris
McKnight är Bolagets nye VD från och med den 1 september 2017. Chris McKnight
kvarstår även i styrelsen. 

Chris McKnight är geolog och entreprenör med över 30 års erfarenhet från
prospektering och geologi inom infrastruktur, råvaror, metaller och
gruvsektorn. Projekten spänner alltifrån s k greenfield till långt framskridna
mineralprospekteringsprojekt, genomförbarhetsstudier, gruvplanering, smältverk,
vägar och broar, industriella och kommersiella byggnader. 

”Det har varit fem fantastiska år att utveckla dessa prospekteringsmöjligheter
i norra Sverige tillsammans med Copperstone. Jag är stolt över att få
möjligheten att leda detta företag från och med nu. Jag ser fram emot att
utveckla de unika möjligheter som ligger framför oss”, kommenterar Chris
McKnight. 

”Det är väldigt glädjande att få välkomna Chris McKnight i sina nya roll och
som med hela sin palett av kunskap, erfarenhet och internationella kontakter i
gruvvärlden nu knyts ännu närmare Bolaget. Chris McKnight var av avgörande
betydelse för Bolagets upptäckande av potentialen i Copperstoneområdet för mer
än fem år sedan och har varit Bolagets projektgeolog i det närmaste hela
perioden. Jag vill samtidigt, å Bolagets vägnar, passa på att tacka Per Storm
som utgjort en god lagspelare under de två och ett halvt år vi arbetat
tillsammans och hans entusiasm och kompetens kommer att leva kvar inom Bolagets
väggar”, kommenterar Bolagets ordförande Michael Mattsson. 

För ytterligare information, kontakta ordförande Michael Mattsson, Copperstone
Resources AB, +46705 739 777, e-post: michael.mattsson@copperstone.seeller se
www.copperstone.se 

 Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 31 augusti 2017 kl 17:40 CET. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i närheten av Skelleftefältet. Detta
projekt har en potential att bli en av de största bas- och
ädelmetallförekomsterna i Norden. 

Copperstone Resources har totalt fem undersökningstillstånd om cirka 8756
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser.