COPPERSTONE RESOURCES AB: COPPERSTONE ÄNTRAR EN NY FAS

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

COPPERSTONE RESOURCES AB: COPPERSTONE ÄNTRAR EN NY FAS

Copperstone Resources AB (”Copperstone" eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets
styrelse entledigat VD Per Storm och förbereder ett byte på VD-posten. Per
Storm kvarstår dock i sin roll som VD under uppsägningstiden. Såväl Bolagets
styrelse som nuvarande VD är eniga om att detta är det naturliga steget för
Copperstone som nu delvis går in i en ny fas. 

"Ett VD-byte är en naturlig och logisk följd av Copperstones tillväxt och
utveckling som prospekteringsföretag i Sverige samt att Bolaget siktar på att
profilera och synliggöra Bolaget internationellt. Vi är samtidigt mycket glada
över att Per Storm stannar kvar under övergångsperioden och därmed står till
förfogande med sin kunskap, kompetens och sina betydande kontakter i
gruv-Sverige.”, kommenterar Bolagets nye ordförande Michael Mattsson. ”Det har varit en mycket spännande tid och otroligt utvecklande att vara med så
här långt; nu är det dags för nya krafter att ta vid och jag kommer att göra
allt jag kan för att underlätta så att övergången för Bolaget blir så smidig
som möjligt. Jag kommer också att med stort intresse och nyfikenhet följa
Bolaget på den fortsatta och spännande resa som inletts”, kommenterar VD Per
Storm. 

En rekryteringsprocess avseende en ny VD har inletts.

För ytterligare information, kontakta Michael Mattsson, Styrelseordförande
Copperstone Resources AB, 070 573 97 77. 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 18 maj 2017 kl 0700 CET. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt fem undersökningstillstånd om cirka 8756
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Aktien av serie B (COPP B) är föremål för handel vid Nasdaq First North
Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser till Bolaget.