Copperstone Resources AB erhåller dom i Håkansbodamålet

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources AB erhåller dom i Håkansbodamålet

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat avslag i Copperstone Resources ABs
dotterbolags ansökan om rättsprövning av Regeringens beslut att inte ändra
Bergsstatens beslut att inte meddela bearbetningskoncession för
Håkansbodaförekomsten i Bergslagen. 

Nedlagda kostnader för projektet är sedan tidigare avskrivna, varför beslutet
från ett finansiellt perspektiv inte innebär någon resultateffekt. Bolaget
överväger att driva frågan till Europadomstolen. Ytterligare information i
ärendet kommer att finnas på Bolagets hemsida. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.