Copperstone Resources AB har övertagit samtliga aktier i Norrliden Mining AB

Copperstone Resources AB Pressmeddelande Copperstone Resources AB har övertagit samtliga aktier i Norrliden Mining AB Som tidigare meddelats har Copperstone Resources (Bolaget) utnyttjat sin rätt att återta fullständig kontroll över Copperstone-projektet då styrelsens bedömning är att projektet har en betydligt större potential jämfört med den, till Mandalay Resources, utskiftade Norra Norrlidenförekomsten. Upplösningen är nu genomförd…

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources AB har övertagit samtliga aktier i Norrliden Mining AB

Som tidigare meddelats har Copperstone Resources (Bolaget) utnyttjat sin rätt
att återta fullständig kontroll över Copperstone-projektet då styrelsens
bedömning är att projektet har en betydligt större potential jämfört med den,
till Mandalay Resources, utskiftade Norra Norrlidenförekomsten. Upplösningen är
nu genomförd och Bolaget äger 100 % av Norrliden Mining AB som därvid byter
namn till Copperstone Skellefteå AB. 

 För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.