Copperstone Resources AB har övertagit samtliga aktier i Norrliden Mining AB

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources AB har övertagit samtliga aktier i Norrliden Mining AB

Som tidigare meddelats har Copperstone Resources (Bolaget) utnyttjat sin rätt
att återta fullständig kontroll över Copperstone-projektet då styrelsens
bedömning är att projektet har en betydligt större potential jämfört med den,
till Mandalay Resources, utskiftade Norra Norrlidenförekomsten. Upplösningen är
nu genomförd och Bolaget äger 100 % av Norrliden Mining AB som därvid byter
namn till Copperstone Skellefteå AB. 

 För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.