Copperstone Resources AB: inledande resultat från pågående borrkampanj

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources AB: inledande resultat från pågående borrkampanj

Copperstone Resources AB har nu genomfört den första etappen av den pågående
borrkampanjen på Copperstoneprojektet. Inledande okulär besiktning av erhållna
borrkärnor visar på tydlig och ytnära mineralisering. Resultaten stödjer
hypotesen om en förväntad mineraliserad horisont och styrker antagandet att
Copperstoneprojektet är en storskalig kopparmineralisering och att
mineraliseringens struktur har en öst-nord-östlig trend. Analysarbete pågår för
närvarande och Bolaget återkommer så snart resultat erhålls. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Ovanstående pressmeddelande är granskat och godkänt av Bolagets kvalificerade
person.