Copperstone Resources AB: långivare kvittar 1,7 Mkr mot nya aktier

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources AB: långivare kvittar 1,7 Mkr mot nya aktier

Copperstone Resources kan glädjande nog meddela att majoriteten av bolagets
långivare (enligt låneavtal den 30 december 2015) har valt att kvitta sina
skulder mot aktier i Bolaget enligt det upprättade avtalet. Kvittningen sker
med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 19 maj 2016. Totalt kvittas
1,7 Mkr (med tillkommande upplupen ränta c:a 6 879 000 aktier) till en kurs om
0,261 kr per aktie. 

”Det är ett styrkebesked att långivarna tror på oss och kvittar sina skulder
mot aktier. Vi är mycket tacksamma för att långivarna ställde medel till
förfogande i slutet av föregående år, vilket medförde att vi kunde realisera de
mineraltillgångar som redovisats tidigare i år. Vi fortsätter nu enligt de
kommunicerade planerna” säger VD Per Storm i en kommentar. 

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om totalt cirka
9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt
bearbetningskoncession om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.