Copperstone Resources AB noterar optionsprogrammet TO4B

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources AB noterar optionsprogrammet TO4B

Styrelsen i Copperstone Resources AB har beslutat att notera Bolagets
utestående teckningsoption TO4B på NASDAQ OMX First North. Första handelsdag
kommer att vara torsdag 7 maj 2015. Optionen nås under namnet (ticker) COPP TO
4 B. Lösenpriset är 0,21 kr per aktie och två optioner krävs för att teckna en
aktie. Inlösenperioden är från den 1 maj 2016 till och med den 31 maj 2016. För
fullständiga villkor, se Bolagets hemsida, www.copperstone.se. 

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt
omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tio undersökningstillstånd om cirka 3 150
hektar, en bearbetnings-koncession om 11 hektar och äger drygt 15 % i
intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intresse-bolaget Norrliden
Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.