Copperstone Resources AB och Mandalay Resources Corp. avslutar samarbetet kring Norrliden Mining

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources AB och Mandalay Resources Corp. avslutar samarbetet kring
Norrliden Mining

Copperstone Resources AB och Mandalay Resources Corp. har beslutat att inleda
processen att avsluta samarbetet kring Norrliden Mining AB. Samarbetet avslutas
i enlighet med det avtal som parterna ingick vid projektets inledning, vilket
innebär att Norra Norrliden-förekomsten återgår i Mandalay Resources ägo.
Copperstone Resources kommer på detta sätt att erhålla 100 % ägande i
Copperstoneprojektet. 

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt
omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tio undersökningstillstånd om cirka 3 150
hektar, en bearbetnings-koncession om 11 hektar och äger drygt 15 % i
intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intresse-bolaget Norrliden
Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.