Copperstone Resources AB (publ) räknar om lösenpris på utestående optionsprogram TO4B

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources AB (publ) räknar om lösenpris på utestående
optionsprogram TO4B

Efter genomförd utdelning av delar av Bolagets innehav i Nordic Iron Ore har
Styrelsen för Copperstone Resources AB beslutat att genomföra justering av
villkoren för utestående optionsprogram TO4B i enlighet med gällande
optionsvillkor. Justeringen innebär att en komma sju (1,7) teckningsoptioner av
serie 4B medför rätt att under tiden från och med den 1 maj 2016 till och med
31 maj 2016 teckna en (1) B-aktie till priset 0,18 kr per aktie. Fullständiga
villkor återfinns på Bolagets hemsida. 

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt
omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.