Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncern-redovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014.

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncern-redovisning för
räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets
hemsida: www.copperstone.se. 

Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det.

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt
omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt elva undersökningstillstånd om cirka 3 300
hektar, en bearbetnings-koncession om 11 hektar och äger drygt 15 % i
intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intresse-bolaget Norrliden
Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.