Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida: www.copperstone.se.

Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det.

Publicerad den 16 april 2015

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2015-04-16.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt elva undersökningstillstånd om cirka 3.300 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger drygt 15% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.