Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015

Copperstone Resources AB Årsredovisning Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015 Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida: www.copperstone.se. Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst…

Copperstone Resources AB
Årsredovisning

Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets
hemsida: www.copperstone.se. 

Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det.Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.