Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015

Copperstone Resources AB
Årsredovisning

Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets
hemsida: www.copperstone.se. 

Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det.Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.