COPPERSTONE RESOURCES AB: RIKTAD EMISSION TILL BL A SHB FONDER TILLFÖR 30 MKR

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

COPPERSTONE RESOURCES AB: RIKTAD EMISSION TILL BL A SHB FONDER TILLFÖR 30 MKR

Publicerat 16 oktober 2017

COPPERSTONE RESOURCES AB: RIKTAD EMISSION TILL BL A SHB FONDER TILLFÖR 30 MKR

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) har glädjen att
meddela att styrelsen den 13 oktober 2017 beslutat att emittera 15,957,447
B-aktier till ett antal kvalificerade investerare om totalt 30 mkr, före
emissionskostnader vilka uppgår till cirka 0,9 mkr. 

Teckningskursen är 1,88 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt om 7.4% mot
stängningskurs den 13 oktober 2017 och en rabatt om 9,7% mot stängningskurs de
sista 10 handelsdagarna. Den riktade emissionen sker med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande från den 16 maj 2017 och innebär en utspädning om cirka 6,58% av
det totala antalet aktier i Copperstone, vilket efter transaktionen har ökat
från 226.396.314 till 242.353.761. 

Aktierna i den riktade emissionen kommer att tecknas av följande investerare:

Investerare   msek Antal B-aktier
-------------------------------------
SHB Fonder   15.00    7 978 723
Modelio Equity  5.00    2 659 574
Gerhard Dal   3.00    1 595 747
Akila AB     2.50    1 329 787
Biljon AB    1.50     797 872
Jens Miöen    1.00     531 915
Johan Biehl   0.75     398 936
Feat Invest AB  0.75     398 936
John Larsson   0.50     265 957
                   
Totalt     30.00   15 957 447
-------------------------------------

Erik Penser Bank har varit Bolagets finansiella rådgivare och Advokatfirman
Lindahls har varit Bolagets juridiska rådgivare i samband med transaktionen. 

”Det är en ära att få välkomna välrenommerade investerare och att få leda detta
företag som så tydligt går från klarhet till klarhet. Finansieringen kommer
till allra största del att användas för prospektering för porfyrkoppar mot
djupet på Copperstoneområdet och i synnerhet att användas för kärnborrning mot
de geofysiska mål som Bolaget för närvarande tar fram. NSAMT (Natural Source
Audio Magneto-Tellurics) har internationellt ett synnerligen gott track record
när det gäller att upptäcka kopparporfyrmalm och såvitt Bolaget känner till är
vi först ut med att applicera tekniken i Sverige.”, kommenterar VD Chris
McKnight. 

För ytterligare information, kontakta VD Chris McKnight, Copperstone,
+46(0)580-88890, e-mail: info@copperstone.se eller se www.copperstone.se 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 16 oktober 2017 kl 08.40 CET. 

Copperstone Resources AB är ett publikt gruvutvecklingsbolag som handlas på
NASDAQ First North (Stockholm) under namnet COPP B med Augment Partners AB som
Bolagets Certified Adviser. Copperstone fokuserar sin verksamhet främst på bas-
och ädelmetallprospektering i närheten av den internationellt kända
gruvregionen Skelleftefältet. Copperstoneprojektet inbegriper fyra
undersökningstillstånd i Norrbotten; Sandberget 100 (8074ha), Sandberget 200
(19ha), Sandberget 300 (19ha) och Svartliden 1001 (444ha). Härutöver har
Copperstone en bearbetningskoncession, Svartliden K nr. 1 (36ha) och en
bearbetningskoncessionsansökan, Eva K nr. 1 (34ha). Bolaget innehar även
bearbetningskoncessionen Tvistbogruvan K nr. 1 (11ha) i Bergslagen. Nämnda
storlekar är ungefärliga och avrundade till närmaste hektar. Samtliga
undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100%, direkt
eller indirekt.