Copperstone Resources AB tillförs 6,6 MSEK genom fulltecknat optionsprogram

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources AB tillförs 6,6 MSEK genom fulltecknat optionsprogram

Copperstone Resources AB:s (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) utestående
optionsprogram TO4B avslutades den 31 maj och fulltecknades varvid Bolaget
tillförs 6 584 kkr. Totalt tecknades 5 867 kkr via inlösen av ca 90 % av
optionsprogrammet och 717 kkr via en optionsgaranti på upp till 1 000 kkr från
Capensor Capital AB (Capensor). Resultatet innebär att 36 577 748 aktier
nytecknas av optionsinnehavarna och Capensor. 

”Det är mycket glädjande att Bolagets teckningsoptionsinnehavare tecknade nära
6 mkr och att vi nu även har fått in Capensor som aktieägare. Copperstone går
nu in i ett mycket intressant skede och välkomnar vår stärkta ägarbas” säger VD
Per Storm. 

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.