Copperstone Resources accelererar projektutvecklingen, säkrar ytterligare finansiering.

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources accelererar projektutvecklingen, säkrar ytterligare
finansiering.

Copperstone Resources AB accelererar projektutvecklingen och säkrar ytterligare
finansiering om 3,6 Mkr genom en riktad emission till ett antal kvalificerade
investerare till marknadskurs 0,261 kr/aktie. 

”Bolaget bedömer Copperstoneprojektet så lovande att vi nu har säkrat
ytterligare finansiering för att kunna genomföra flera parallella aktiviteter
samtidigt som vi tar höjd för strategiska initiativ” säger VD Per Storm i en
kommentar. 

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.