Copperstone Resources accelererar projektutvecklingen, säkrar ytterligare finansiering

Copperstone Resources AB accelererar projektutvecklingen och säkrar ytterligare finansiering om 3,6 Mkr genom en riktad emission till ett antal kvalificerade investerare till marknadskurs 0,261 kr/aktie.

"Bolaget bedömer Copperstoneprojektet så lovande att vi nu har säkrat ytterligare finansiering för att kunna genomföra flera parallella aktiviteter samtidigt som vi tar höjd för strategiska initiativ" säger VD Per Storm i en kommentar.

22 juni 2016

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2016-06-22.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.