Copperstone Resources anpassar organisationen

Mot bakgrund av utfallet av den nyligen avslutade emissionen har styrelsen i Copperstone Resources AB beslutat att anpassa bolagets organisation i syfte att förbättra förutsättningarna för den fortsatta verksamheten. Med undantag av Verkställande Direktören sägs all fast anställd personal upp med omedelbar verkan. Personalen står till Bolagets förfogande under uppsägningstiden. Bolaget kommer att driva verksamheten vidare med stöd av ett omfattande nätverk av kvalificerade konsulter, allt efter behov.

Publicerad den 6 maj 2015

För ytterligare information, se:
Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se,
eller kontakta Per Storm,
VD Copperstone Resources AB,
0705-94 90 24,
e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2015-05-06.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tio undersökningstillstånd om cirka 3 150 hektar, en bearbetnings-koncession om 11 hektar och äger drygt 15% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intresse-bolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.