COPPERSTONE RESOURCES: DELTAR SOM TALARE PÅ FRAMTIDENS GRUV- OCH MINERALINDUSTRI 2017

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

COPPERSTONE RESOURCES: DELTAR SOM TALARE PÅ FRAMTIDENS GRUV- OCH
MINERALINDUSTRI 2017

Copperstone Resources (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har glädjen att meddela
att Bolagets VD Per Storm och den erfarne geologen David Dodd, Sydafrika,
kommer att presentera Bolaget och framförallt pågående arbeten på
Svartliden/Eva på Framtidens Gruv- och Mineral i Stockholm på Grand Hotell idag
den 30 januari 2017. David Dodd som är en del av det internationella team som
Bolaget arbetat med under hösten, har 20 års erfarenhet från gruvindustrin,
främst från södra Afrika (Namibia, Botswana, Mocambique och Sydafrika) men även
Tanzania, Burkina Faso och från Demokratiska Republiken Kongo. 

Framtidens Gruv- och mineralindustri 2017, som genomförs för sjunde gången, är
en av Nordens viktigaste träffpunkter för gruv- och mineralindustrin. På
konferensen deltar ledande beslutsfattare från Gruv- och Mineralindustrin,
representanter från myndigheter, kommunala näringslivschefer och aktörer från
den finansiella sektorn. Copperstone ser med tillförsikt fram emot möjligheten
att presentera Copperstoneprojektet i ett större sammanhang och under dagen
kommer även chefsgeolog Chris McKnight och styrelseledamöter i Copperstone att
vara närvarande. 

För ytterligare information, se www.copperstone.se eller kontakta Per Storm, VD
Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 30 januari kl 0830 CET. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser.