Copperstone Resources: försäljning av teckningsrätter i NIO

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources: försäljning av teckningsrätter i NIO

Copperstone Resources har sålt samtliga innehavda teckningsrätter i Nordic Iron
Ore AB (”NIO”). Teckningsrätterna ger rätt att teckna nyemitterade aktier i den
pågående företrädesemissionen i NIO. Likviden för teckningsrätterna uppgår till
omkring 350 000 kronor. 

Försäljningen har arrangerats av G&W Fondkommission.

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB..