Copperstone Resources: internationell expertis anlitad till Svartliden inför kärnborrning på djupet

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources: internationell expertis anlitad till Svartliden inför
kärnborrning på djupet

Copperstone Resources (nedan ”Copperstone” eller "Bolaget”) meddelar att
Bolaget för närvarande fortsätter arbetet med en möjlig Cu-Au
porfyrmineralisering på och kring Svartlidenkoncessionen. Under ledning av
Bolagets projektgeolog Christopher McKnight har Bolaget samlat internationell
geologisk expertis i syfte att påskynda analys och modellering av förekomsten,
som inkluderar skapandet av en sammanhängande 3D modell och förslag på fortsatt
kärnborrning för att undersöka denna unika möjlighet. Gruppen är optimistisk om
att en holistisk geologisk analys av den storskaliga omvandlingen och av
mineraliseringens struktur kommer att visa att detta är en unik möjlighet att
finna en omfattande mineralisering av världsklass. 

Över det senaste året har kärnborrning och andra prospekteringsarbeten medfört
en ökad geologisk kännedom om Svartlidenkoncessionen som antyder förekomsten av
en bas- och ädelmetallmineralisering vars ursprung i den tektoniska struktur
(en Ö-liknande berggrundsstruktur) som förekommer i Skelleftefältets utkant. En
modern jämförelse med liknande tektoniska områden är ön Papua Nya Guinea eller
de kontinentala kopparporfyrmineraliseringar som finns i Nord- och Sydamerika.
Särskilt bör Chile nämnas där sådana fyndigheter gjort landet till en av de
största koppar- och guldproducenterna i världen. 

Det internationella teamet har arbetat tillsammans tidigare på en mängd projekt
och besitter specialkännedom inom koppar och guld. Expertteamet är stationerat
i Malå och validerar all tillgänglig information samt karterar den
identifierade omvandlingszon som är en nyckelindikator för porfyrmalmer. Den
initiala planen är att borra tre kärnborrhål om cirka 800 meter kommande
vinter, men den slutliga borrplanen kan komma att justeras allt eftersom
arbetet fortskrider. 

För ytterligare information, se www.copperstone.se eller kontakta Per Storm, VD
Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB