Copperstone Resources lämnar in miljötillståndsansökan för Viscaria-gruvan

Kiruna 29 mars 2022

Copperstone Resources AB (publ) lämnar nu, enligt tidigare kommunicerad tidplan, in ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt inför återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Ansökan innefattar Copperstones beskrivning och ambition om en ansvarsfull modern gruvdrift genom nyttjandet av bästa tillgängliga teknik inom brytningsverksamhetens påverkan på närmiljön, i anrikningsverket samt i transport och logistiklösningar. Totalt omfattas ansökan av cirka 4 000 sidor och innehåller bland annat en plan för innovativ vattenhantering och vattenrening, återvinning av värdefulla mineraler i gammalt gruvavfall samt förväntade effekter, skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder för natur och rennäring. Bolaget håller en presentation imorgon den 30 mars kl 13.00.

En tillståndsansökan av den här digniteten omfattar många olika områden som till exempel andra riksintressen, påverkan på landskapsbild och vattendrag samt naturvärden. Vi har under flera år gjort väldigt grundliga utredningar och byggt upp vår kunskap om hur gruvverksamheten påverkar miljön och andra intressen. Därmed kan vi identifiera vilka åtgärder som behövs för att säkerställa en ansvarsfull gruvdrift för miljön och för alla i Kiruna med omnejd. Resultaten finns beskrivet i vår ansökan och nu påbörjas processen med att allmänhet och myndigheter ska ta ställning till det vi föreslår. Slutligen kommer mark- och miljödomstolen att meddela tillstånd till den framtida verksamheten och fastställa under vilka villkor vi kan bedriva den. Vi ser fram mot en bra och effektiv tillståndsprocess och slutligen ett bra miljötillstånd för Viscaria koppargruva, säger Copperstones Miljö- och Hållbarhetschef Anders Lundkvist.

”Detta är en viktig milstolpe för Copperstone. Vi har byggt upp ett erfaret team av experter där vi alla delar ambitionen att återstarta Viscaria kopparproduktion på ett ansvarsfullt sätt och bidra såväl lokalt som globalt. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar och geografiska placering innebär att vi har mycket goda förutsättningar att leverera kvalitativ och hållbart producerad koppar – en metall med central roll i omställningen mot ett elektrifierat och ett CO2-neutralt samhälle”, säger Copperstones VD Anna Tyni.

Inbjudan till presentation:

Imorgon den 30 mars 2022 kommer Copperstones VD Anna Tyni, arbetande styrelseordförande Jörgen Olsson, Miljö- och Hållbarhetschefen Anders Lundkvist och andra personer ur ledningsgruppen att hålla en webcast där ansökan om miljötillstånd för Viscaria presenteras mer i detalj samt hur processen ser ut framåt.

Tid och datum: kl. 13.00 den 30 mars 2022

Länk till webcast: https://www.youtube.com/watch?v=pFE56AhK8XM

För mer information, vänligen kontakta Anna Tyni (VD) anna.tyni@copperstone.se eller info@copperstone.se.

OM COPPERSTONE RESOURCES
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.