Copperstone Resources: Nulägesuppdatering avseende Svartliden och EVA

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources: Nulägesuppdatering avseende Svartliden och EVA

Bolaget kan rapportera en fortsatt positiv utveckling inom Svartlidenområdet
med mycket bra halter och bredder i ett flertal borrkärnor, se ett urval av
utvärderingen i tabellen nedan och i bilagan. För att säkert kunna definiera en
mineraltillgång enligt gängse regelverk (JORC) behövs fler datapunkter
(borrhålsskärningar) som stöd för den geologiska modellen, vilket innebär att
ett visst ytterligare arbete måste utföras. Tabell 1. Urval av resultat från borrning och utvärdering för centrala delar av
Svartlidenkoncessionen 

Nr*         Från  – till    (m)**     Au (g/t)   Ag (g/t)
  Cu (%)   Zn (%)  Cu-ekv[1] 

BH5:        25,90 – 44,25 (18,35)    0,21      63,86   
3,05     2,11    4,55 

BH16:      24,33 – 38,78 (14,45)     0,05      22,92    1,19
    1,02   1,81 

BH17:      41,50 – 67,51 (26,01)     0,02      11,85    0,60
    0,42   0,88 

BH4:       49,00 – 55,45 (6,45)      0,81      31,55    
2,14    0,29    3,04 

BH7:       66,70 – 70,55 (3,85)      0,45      72,99    
3,15    1,06    4,52 

COS15348:  32,00 – 41,00 (9,00)      0,09      19,08    1,05  
  0,95    1,63 COS05289: 191,30 – 222,70 (31,40)   0,09      11,25    0,74    
0,11    0,94 

COS04209: 42,10 –  79,25 (37,15)    0,08       8,00    0,58  
  0,15    0,76 

COS06316: 110,60 – 151,90 (41,30)   0,05       9,82     0,50   
 0,37    0,76 

COS05278: 194,27 – 208,50 (14,23)   0,12      24,10    1,33    
0,28    1,74 

COS05212:  9,10 – 39,85 (30,75)     0,09       7,07     0,58 
   0,11    0,74 

BH11:     13,57 – 29,60 (16,03)     0,04      24,00    1,11
    1,26    1,82 

COS04208: 27,05 – 66,55 (39,50)     0,11       13,00    0,44   
  0,65   0,86 * Benämningen av borrhålen, BH, resp. COS, härstammar från olika borrkampanjer;
urvalet är baserat på kopparhalt över längdmeter. 

** Den sanna bredden av skärningarna kan inte redovisas då mineraliseringarnas
strykning och sidostupning inte är säkerställda. 

”Arbetet har tagit något längre tid än beräknat och vi koncentrerar oss nu på
att definiera en större mineraltillgång bl a baserat på de mycket uppmuntrande
resultat vi ser. Vår bedömning är att mineraliseringen i Svartlidenområdet i
sin helhet är i paritet med det norra Granlidenområdet. För att ge bättre stöd
för den geologiska modellen för Svartliden behövs vissa ytterligare insatser
som kartering av borrkärnor som hittills varit oåtkomliga, eventuellt
videologgning av borrhål och vid behov begränsad kärnborrning”, säger VD Per
Storm i en kommentar. 

Beträffande Eva området kvarstår den tidigare gjorda bedömningen om 5,2 Mton
vid 2,4 % Zn och 1g/ton Au enligt den inlämnade koncessionsansökan. Arbete med
att uppdatera mineraltillgången för EVA kommer att inledas när
koncessionsansökan beviljats. 

Den tidigare bedömningen av områdets samlade potential inom det exploration
target enligt JORC koden som presenterats 2014 kvarstår och
Copperstoneprojektet har en potential att bli en av de största bas- och
ädelmetallförekomsterna i Norden. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets
kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB. 

Bilaga Resultat från kärnborrningar på Svartlidenområdet.
[1] Följande långsiktiga planeringspriser hos en annan aktör verksam i området
har använts vid framräknandet av kopparekvivalenter; Koppar 6600 USD/ton,
Silver 20 USD/Oz och Guld 1200 USD/Oz. Ingen hänsyn har tagits till framtida
anrikningsutbyten.