Copperstone Resources och Mandalay Resources avslutar samarbetet kring Norrliden Mining

Copperstone Resources AB och Mandalay Resources Corp. har beslutat att inleda processen att avsluta samarbetet kring Norrliden Mining AB. Samarbetet avslutas i enlighet med det avtal som parterna ingick vid projektets inledning, vilket innebär att Norra Norrliden-förekomsten återgår i Mandalay Resources ägo. Copperstone Resources kommer på detta sätt att erhålla 100% ägande i Copperstoneprojektet.

Publicerad den 6 maj 2015

För ytterligare information, se:
Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se,
eller kontakta Per Storm,
VD Copperstone Resources AB,
0705-94 90 24,
e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2015-05-06.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tio undersökningstillstånd om cirka 3 150 hektar, en bearbetnings-koncession om 11 hektar och äger drygt 15% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intresse-bolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.