Copperstone Resources påbörjar den formella processen med ansökan om bearbetningskoncession för Granlidenområdet

Styrelsen i Copperstone Resources (Copperstone eller Bolaget) har igår, den 29 augusti 2016, fattat beslut om att även formellt påbörja arbetet med att ansöka om bearbetningskoncession/er för Granlidenområdet inom Copperstoneprojektet. Arbetet, som inkluderar en teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivningar, och processtester mm, kommer under hösten att fortgå parallellt med borrkampanjerna på Svartlidenområdet och förväntas vara avslutat innan årsskiftet.

– Vi är glada över att ta ytterligare ett steg i utvecklingen av Copperstoneprojektet. En koncession för Granliden kommer att tillföra Bolaget ett stort värde och Bolaget håller fortsatt högt tempo i projektutvecklingen, säger Bolagets VD Per Storm i en kommentar.

30 augusti 2016

För ytterligare information, se
Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se,
eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Pressrelease 2016-08-30.pdf

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.