COPPERSTONE RESOURCES: PÅBÖRJAR KÄRNBORRNING MOT DJUPET PÅ SVARTLIDEN/EVA

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

COPPERSTONE RESOURCES: PÅBÖRJAR KÄRNBORRNING MOT DJUPET PÅ SVARTLIDEN/EVA

Copperstone Resources (”Copperstone” eller ”Bolaget”) påbörjar idag en
kärnborrningskampanj mot djupet på Svartliden/Eva. Bolaget har anlitat Styrud
Arctic, som utfört de senaste borrkampanjerna med utmärkt kvalitet. Det första
hålet på Svartliden borras nordnordöst (NNE) c:a 800 meter med ett vertikalt
stup om cirka 650 meter. Borrningarna förväntas ta c:a en månad varefter
kemiska analyser inväntas efter ytterligare en månad. Budgeten för
borrkampanjen förväntas uppgå till cirka 7 MSEK vilket inkluderar kärnborrning,
arvoden samt kemisk analys. Slutliga resultat av hela borrkampanjen om ca tre
hål förväntas under senvåren/försommar. 

”Copperstone har under de senaste tre åren genomfört ett stort antal arbeten
såsom kärnborrningar, karteringar, databassammanställningar om 260 hål på
Copperstoneprojektet, varav 56 hål på Svartliden, studier och datoranimeringar
i form av en 3D-modell. Allt i syfte att bygga upp största möjliga kunskap
kring Svartlidenförekomsten och därmed maximera sannolikheten att upptäcka en
storskalig koppar-guld porfyrmineralisering.”, säger Copperstones VD Per Storm
i en kommentar. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 2 februari 2017 kl 0850 CET. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser.