Copperstone Resources påbörjar kärnborrning vid Copperstoneprojeket

Copperstone Resources har påbörjat kärnborrning vid Copperstoneprojektet. Bolaget har anlitat Styrud Arctic AB att genomföra ett inledande borrprogram om c:a 1500 m. Syftet med borr-programmet är öppna upp projektområdet och ytterligare klarlägga projektets potential samt att erhålla information för att kunna genomföra en mineraltillgångsbedömning enligt JORC.

Bolaget har under sommaren och den tidiga hösten intensifierat arbetet på Copperstoneprojektet. En stor mängd äldre borrkärnor har karterats och modellering baserat på erhållen information pågår. Vidare har Bolaget, i syfte att kvalitetssäkra existerande information genomför en inmätning av existerande borrhål inom ramen för projektet. Resultaten av både kartering och inmätningen ligger nu till grund för den inledande borrkampanj Bolaget påbörjat. Borrningen innebär första steget i att konvertera det "exploration target" om 60 till 100 Mton vid 1.0 till 1,2 % Cueq som Bolaget tidigare publicerat till en mineralresurs.

22 oktober 2015

För ytterligare information, kontakta
Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705-94 90 24,
e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2015-10-22.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Ovanstående pressmeddelande är granskat och godkänt av Bolagets kvalificerade person.