Copperstone Resources publicerar JORC-rapporten på Granliden – antagen mineraltillgång om c:a 5,4 miljoner ton med 1,03 % Cu ekv

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources publicerar JORC-rapporten på Granliden - antagen
mineraltillgång om c:a 5,4 miljoner ton med 1,03 % Cu ekv

Copperstone Resources (Bolaget) publicerar den officiella rapporten för de
första mineraltillgångarna enligt JORC 2012 på Copperstoneprojektet (se
bilaga). I rapporten framgår att bedömningen resulterat i en antagen
mineraltillgång om c:a 5,4 miljoner ton med 1,03 % Cu ekvivalenter, beräknad
med en gränshalt av 0,4 % Cu ekvivalenter. 

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets
kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.