Copperstone Resources publicerar JORC-rapporten på Granliden – antagen mineraltillgång om c:a 5,4 miljoner ton med 1,03 % Cu ekv

Copperstone Resources (Bolaget) publicerar den officiella rapporten för de första mineraltillgångarna enligt JORC 2012 på Copperstoneprojektet (se bilaga). I rapporten framgår att bedömningen resulterat i en antagen mineraltillgång om c:a 5,4 miljoner ton med 1,03 % Cu ekvivalenter, beräknad med en gränshalt av 0,4 % Cu ekvivalenter.

2016-06-23

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Copperstone project mineral resource estimate june 2016.pdf

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.