Copperstone Resources säkrar 7,0 mkr lånefacilitet

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources säkrar 7,0 mkr lånefacilitet

Tack vare framgångarna vid Copperstoneprojektet allmänt och den lovande
utvecklingen på Svartliden i synnerhet har styrelsen i Copperstone Resources AB
(nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) säkrat finansiering om 7,0 mkr i form av
en lånefacilitet från kvalificerade investerare och huvudägare. 

”Det är glädjande att Bolaget har ett fortsatt starkt förtroende bland
investerarna och att Copperstone nu kan genomföra ytterligare kärnborrningar på
de olika delprojekten, fortsätta övrig projektutveckling samt vid behov
refinansiera tidigare upptagna lånefaciliteter", säger VD Per Storm. 

Lånet löper från den 15 oktober 2016 och har en löptid på cirka 6 månader med
en årsränta om 14 %. Copperstones styrelse bedömer villkoren som
marknadsmässiga. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.