Copperstone Resources säkrar 7,0 mkr lånefacilitet

Tack vare framgångarna vid Copperstoneprojektet allmänt och den lovande utvecklingen på Svartliden i synnerhet har styrelsen i Copperstone Resources AB (nedan "Copperstone" eller "Bolaget") säkrat finansiering om 7,0 mkr i form av en lånefacilitet från kvalificerade investerare och huvudägare.

"Det är glädjande att Bolaget har ett fortsatt starkt förtroende bland investerarna och att Copperstone nu kan genomföra ytterligare kärnborrningar på de olika delprojekten, fortsätta övrig projektutveckling samt vid behov refinansiera tidigare upptagna lånefaciliteter", säger VD Per Storm.

Lånet löper från den 15 oktober 2016 och har en löptid på cirka 6 månader med en årsränta om 14 %. Copperstones styrelse bedömer villkoren som marknadsmässiga.

2016-10-03

För ytterligare information, kontakta
Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e- post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2016-10-03.pdf

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.