Copperstone Resources: Save the date – Inbjudan till att besöka Copperstone-projektet den 31 augusti 2016

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources: Save the date - Inbjudan till att besöka
Copperstone-projektet den 31 augusti 2016

Copperstone Resources har glädjen att bjuda in aktieägare, investerare och
analytiker till att delta i en resa till Bolagets Copperstone projekt i
Skelleftefältet med omnejd kring Malå/Arvidsjaur. Vinterns borrprogram har
genomförts med framgång och Copperstoneprojektet har avancerat från att vara
ett stort prospekteringsprojekt till en internationellt klassad
mineraltillgång. 

Bolaget erbjuder en möjlighet att besöka Copperstone-projektet och ta del av
information om projektets framtida utveckling. Resan kommer även att inkludera
ett besök vid SGUs borrkärneförråd i Malå, lyssna till Bolagets chefsgeolog
Chris McKnight samt tillhandahålla en möjlighet att stifta bekantskap med
projektets övriga intressenter. 

Resan kommer att äga rum den 31 augusti 2016, då även delårsrapporten för kv2
2016 offentliggörs. Det preliminära schemat för resan ser ut enligt följande: 

Onsdag 31 augusti 2016
09.15 Flyg: avresa Stockholm/Arlanda, ankomst Arvidsjaur kl 10.25 med gemensam
transport till projektområdet; c:a 11.30 ankomst projektområdet: besök
Granliden-området och Svartliden-området, presentation av chefsgeolog Chris
McKnight; lunch kaffe/te i fält; c:a 14:00 Transport till Malå;
Företagspresentation och kaffe; besök borrkärneförråd (SGU); c:a 17:00
Transport Malå – Skellefteå flygplats; 19:25 Flyg SAS Skellefteå –
Stockholm/Arlanda 

Antalet platser för resan är begränsat men de 20 första deltagarna garanteras
priset 1800 SEK per person (inkl flyg t/r, transport på plats samt en lättare
lunch). För att boka plats på resan, vänligen kontakta Per Storm eller Michael
Mattsson snarast och senast den 10 augusti 2016. 

Copperstone Resources arrangerar samtliga aktiviteter. Deltagarna förväntas
bära samtliga kostnader själva. Vid stort intresse (fler än 20) kan kostnaden
komma att variera beroende på flygbiljetternas pris, samt övriga oförutsedda
kostnader. Deltagarna ansvarar själva för fullgod försäkring. Resorna sker i
ekonomiklass. Bolaget ansvarar inte för omständigheter utanför vår kontroll som
kan påverka reseschemat och leda till förseningar med potentiella extra
kostnader som följd. 

Danderyd i juni 2016

För mer information, vänligen kontakta:
Per Storm, VD, +46 705 94 90 24, per.storm@copperstone.se
Michael Mattsson, styrelseledamot, + 46 705 739 777, mattsson.michael@yahoo.seCopperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.