COPPERSTONE RESOURCES: Sista dag för handel med BTA

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

COPPERSTONE RESOURCES: Sista dag för handel med BTA

Copperstone Resources AB (Copperstone eller Bolaget) har slutfört nyemissionen
som beslutades av styrelsen den 30 januari 2017 enligt bemyndigande av
bolagsstämman den 19 maj 2016. Med anledning av att aktierna registrerats hos
Bolagsverket kommer handel i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att
ersättas med aktier. Sista dag för handel med BTA är måndag den 20 mars 2017. 

•             Sista dag för handel med Copperstone BTA är måndag
den 2017-03-20 

•             Stoppdag hos Euroclear i Copperstone BTA är onsdag
den 2017-03-22 

•             De nya aktierna beräknas finnas på respektive
vp-konto/depå fredag den 2017-03-24 

Genom emissionen, som tecknades till c:a 240 % tillfördes Copperstone Resources
ca 23,2 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till c:a 3,5 MSEK. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se. Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 16 mars kl 13:00 CET. 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser.