Copperstone Resources söker inofficiell handel i Nordic Iron Ore AB

Copperstone Resources verkar för att en inofficiell handel möjliggörs för aktieägare i Nordic Iron Ore AB ("NIO"). Detta som en service till aktieägare som erhållit utdelning av aktier i NIO från Bolaget.

Bakgrunden är att Copperstone Resources är grundare av NIO och aktivt medverkat till NIOs utveckling och önskar på detta vis ytterligare underlätta medverkan för mindre och nytillkommande investerare i den pågående emissionen i NIO. Målsättningen är att en handel på beQuoteds inofficiella lista ska kunna påbörjas den 7 januari 2016. Mer information om handeln kommer att lämnas under december.

26 november 2015

För ytterligare information, kontakta:
Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705-94 90 24,
e- post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Pressrelease 2015-11-26.pdf

Om Copperstone Resources AB (publ)
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.