COPPERSTONE RESOURCES: TECKNAR SIN ANDEL I NORDIC IRON ORES EMISSION

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

COPPERSTONE RESOURCES: TECKNAR SIN ANDEL I NORDIC IRON ORES EMISSION

Mot bakgrund av den pågående nyemissionen i Nordic Iron Ore AB (NIO), där
Copperstone Resources (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) äger c:a nio (9)
procent, har Bolagets styrelse beslutat att teckna aktier för Bolagets samtliga
teckningsrätter och därmed behålla sin ägarandel. Investeringen uppgår till
cirka 1,6 MSEK. Styrelsens bedömning är att NIO är ett mycket robust
järnmalmsprojekt med låg risk. 

”Vi är glada över att ha möjligheten att fortsatt stödja NIO och säkerställa
vårt ägar- och långivarintresse (reverslån om f n c:a 14,4 MSEK), som vi ser
som en betydande och växande finansiell tillgång. NIO är ett intressant
gruvprojekt som i jämförelse med liknande bolag framstår som attraktivt
värderat. Vår bedömning är att NIO redan nu har betydande övervärden som över
tiden kommer att öka och synliggöras genom den förväntade noteringen av
NIO-aktien.” kommenterar Copperstones VD Per Storm. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 13 februari 2017 kl 0815 CET. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser.