Copperstone Resources tillförs 6,6 MSEK genom fulltecknat optionsprogram

Copperstone Resources AB:s (nedan "Copperstone" eller "Bolaget") utestående optionsprogram TO4B avslutades den 31 maj och fulltecknades varvid Bolaget tillförs 6 584 kkr. Totalt tecknades 5 867 kkr via inlösen av ca 90 % av optionsprogrammet och 717 kkr via en optionsgaranti på upp till 1 000 kkr från Capensor Capital AB (Capensor). Resultatet innebär att 36 577 748 aktier nytecknas av optionsinnehavarna och Capensor.

– Det är mycket glädjande att Bolagets teckningsoptionsinnehavare tecknade nära 6 mkr och att vi nu även har fått in Capensor som aktieägare. Copperstone går nu in i ett mycket intressant skede och välkomnar vår stärkta ägarbas, säger VD Per Storm.

3 juni 2016

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2016-06-03.pdf

Om Copperstone Resource
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.