Copperstone Resources: Uppdatering Granliden och EVA

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources: Uppdatering Granliden och EVA

Copperstone Resources (nedan ”Copperstone” eller "Bolaget”) meddelar att det
internationella teamet av geologiska experter som under hösten gjort ett
utmärkt arbete nu har återsamlats för fortsatt arbete i Malå. Arbetet inleds
med en förnyad genomgång av äldre tillgängligt material från cirka 50 borrhål
från Eva-förekomsten givet den förståelse höstens arbete givit för geologin på
Svartliden. Parallellt med detta karteras nytillkomna borrkärnor från
Granlidenområdet i syfte att slutföra bearbetningskoncessionsansökan. Avseende
Granlidenområdet pågår arbetet med den tekniska beskrivningen och ett antal
samråd med myndigheter och sakägare med anledning av den förändrade praxis
nyligen fattade domslut och beslut medfört. Arbetet kommer att fortskrida
löpande under det första kvartalet 2017. 

Då Bolaget under hösten haft konstruktiva möten och samtal med myndigheter och
sakägare om och kring Eva-förekomsten samt bedömer sannolikheten för framgång
med ansökan som mycket god, väljer Copperstone, i syfte att öka förståelsen för
hela Copperstoneprojektet, att investera och inkludera även Eva-förekomsten i
underlaget inför vinterns planerade borrningar på Svartliden. Inledningsvis
genomförs en förnyad genomgång av borrkärnor och annan geologisk information på
Eva-förekomsten. Det internationella team Bolaget satt samman under hösten
återsamlas i syfte att genomföra modellering av Eva-förekomsten, förhöja
förståelsen kring Granliden samt för att slutföra planering inför vinterns
borrningar. 

”Historisk data visar på höga guldhalter, upp mot 7 g/ton i enstaka borrkärnor,
på Eva-området. Då Svartliden och Eva-förekomsten ansluter till varandra är det
naturligt att Bolagets utnyttjar all tillgänglig information vi har för
närvarande för att erhålla en sammanhängande förståelse av hela
Copperstoneprojektet. Skulle en koppar-guldporfyrmineralisering finnas under
Svartliden/Eva är det fullt möjligt att även Granliden utgör en sådan. Av denna
anledning fortsätter även ansökan om bearbetningskoncession för
Granlidenområdet parallellt.” säger Bolagets VD Per Storm i en kommentar. För ytterligare information, se www.copperstone.se eller kontakta Per Storm, VD
Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.