COPPERSTONE RESOURCES: UPPTÄCKT AV EN Cu-Au MINERALISERING AV PORFYR-TYP VID SVARTLIDEN-EVA.

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

COPPERSTONE RESOURCES: UPPTÄCKT AV EN Cu-Au MINERALISERING AV PORFYR-TYP VID
SVARTLIDEN-EVA.

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) har glädjen att
annonsera att Bolaget upptäckt en koppar-guld mineralisering av porfyrkaraktär
på Copperstoneprojektets södra delprojekt, Svartliden/Eva. 

I det pågående borrprogrammet ingår tre brant stupande borrhål vart och ett c:a
800 meter långa. Borrning av det första borrhålet påbörjades den 3:e februari
och är för närvarande på ett djup av 810 m. 

Copperstone kan konstatera existensen av ett omfattande nätverk av kvartsådror
som förefaller innehålla mineralisering med kopparkis, zinkblände, magnetkis,
bornit och arsenikis som har påträffats sporadisk över ett intervall av c:a 85
m mellan 725 och 810 m inkluderade tunna post-mineraliserade förkastningar
(vertikalt djup från c:a 650 m). Från berggrundens översta lager har phyllisk
omvandling, liksom omfattande svavelkiszoner. Sulfidmineralisering är
fortfarande närvarande på nuvarande borrdjup. Svavelkis är i stort frånvarande
från mineraliseringszonen. 

I dagsläget är den verkliga bredden av mineralisering okänd. Provtagning för
kemisk analys påbörjas omedelbart och de första resultaten väntas om c:a en
månad beroende på det kemiska laboratoriets turn-around tider. Goda resultat
förväntas baserat på närvaron av omfattande kopparinnehållande sulfider. 

 Ytterligare information tillhandahålls i början av nästa vecka.

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 17 mars 2017 kl 21:15 CET. 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser.