Copperstone uppdaterar kring miljötillståndsansökan

Copperstone Resources AB (publ) skickade i fredags, den 17:e mars, in kompletteringar som svar på de kompletteringsförelägganden som bolaget under februari erhöll från Mark- och miljödomstolen (MMD). Kompletteringarna avser bolagets ansökan om miljötillstånd för återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Copperstone har även lämnat in underlag för undersökningssamråd till Länsstyrelsen och övriga berörda parter som ett första steg mot ett möjligt tillstånd för markavvattning.

Den 30 mars 2022 lämnade Copperstone in ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt inför återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Därefter erhöll Copperstone kompletteringsbegäran från en rad remissinstanser, vilka bolaget svarade på den 7 oktober 2022. I februari 2023 erhöll bolaget ytterligare kompletteringsförelägganden från MMD som bolaget alltså svarat på den 17 mars.
Copperstones kompletteringar publiceras i sin helhet på bolagets hemsida under fliken Tillståndsportalen https://copperstone.se/tillstandsportal/miljoansokan/

För mer information, vänligen kontakta VD och koncernchef Henrik Ager, henrik.ager@copperstone.se eller info@copperstone.se.

OM COPPERSTONE RESOURCES
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar nu upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt, producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av experter ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är Bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.