Copperstone uppdaterar kring miljötillståndsansökan för Viscariagruvan

Den 30 mars 2022 lämnade Copperstone Resources AB (publ) in ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt inför återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Därefter har Copperstone erhållit kompletteringsbegäran från en rad remissinstanser, vilka bolaget svarade på den 7:e oktober. Bolaget har kommunicerat en målsättning om att innan utgången av 2022 ha erhållit en bekräftelse från Mark- och miljödomstolen att ansökan nu är komplett, en så kallad kungörelse. Copperstone kan nu konstatera att så inte kommer att ske. Det är inga nya hinder som har tillkommit mer än att handläggande myndighet, enligt uppgift, har haft en hög arbetsbelastning.

”Vi har fortsatt en positiv bild på att kunna erhålla en kungörelse snarast möjligt under 2023, samt att vår ansökan skall hålla en så hög klass att onödiga förseningar i tillståndsprocessen inte skall påverka vår övergripande tidsplan, att kunna leverera vårt första kopparkoncentrat i slutet på 2025”, säger VD Henrik Ager i en kommentar.

För mer information, vänligen kontakta VD och koncernchef Henrik Ager, henrik.ager@copperstone.se eller info@copperstone.se.

OM COPPERSTONE RESOURCES
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar nu upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt, producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av experter ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är Bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.