Copperstone uppdaterar kring miljötillståndsansökan

Copperstone Resources AB (publ) har under februari erhållit kompletteringsförelägganden från Mark- och miljödomstolen (MMD) avseende bolagets ansökan om miljötillstånd för återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Copperstone avser att skicka in dessa kompletteringar den 17 mars 2023.

”Processen rör sig nu tydligt framåt med konstruktiv dialog med MMD. Vi bedömer inte de efterfrågade kompletteringarna som tidskrävande och vi planerar skicka in våra svar den 17 mars 2023. Vi hoppas därefter på ett snart besked att ansökan är komplett”, säger Copperstones VD Henrik Ager i en kommentar.

Copperstones kompletteringar kommer att publiceras i sin helhet på bolagets hemsida under fliken Tillståndsportalen https://copperstone.se/tillstandsportal/miljoansokan/

Bakgrund
Den 30 mars 2022 lämnade Copperstone Resources AB (publ) in ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt inför återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Därefter har Copperstone erhållit kompletteringsbegäran från en rad remissinstanser, vilka bolaget svarade på den 7:e oktober 2022. I februari 2023 har bolaget att alltså erhållit kompletteringsförelägganden från MMD.

För mer information, vänligen kontakta VD och koncernchef Henrik Ager, henrik.ager@copperstone.se eller info@copperstone.se.

OM COPPERSTONE RESOURCES
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar nu upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt, producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av experter ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är Bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.