Copperstones bearbetningskoncession Viscaria k nr. 7 bekräftas av den svenska regeringen

Kiruna den 12 juli 2021

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har informerats av den svenska regeringen om det slutliga avgörandet att bevilja bolagets helägda dotterbolag Copperstone Viscaria AB bearbetningskoncessionen Viscaria k nr. 7.

I mars 2018 tilldelade Bergsstaten Copperstone Viscaria AB (tidigare Avalon Minerals Viscaria AB) bearbetningskoncessionen Viscaria k nr. 7 (64 hektar) i Kiruna kommun, Sverige. Beslutet överklagades inom utsatt tidsfrist. Copperstone fick därefter en begäran om kompletterande information från den svenska regeringen, som lämnades in inom utsatt tid. Den svenska regeringen har nu meddelat bolaget regeringsbeslutet att avslå överklagan och Bergsstatens beslut att bevilja bearbetningskoncession Viscaria k nr. 7 är därmed det slutliga avgörandet.

Bolaget kommer nu att kunna inkludera Viscaria k nr. 7 i ansökan om miljötillstånd, begäran om marktillträde samt att vara en integrerad del av gruvplaneringen tillsammans med bearbetningskoncessionerna Viscaria k nr. 3 och Viscaria k nr. 4.

Bearbetningskoncessionen Viscaria k nr 7. gäller i 25 år från Bergmästarens beviljan.

”Copperstone är mycket nöjda över regeringsbeslutet kring denna bearbetningskoncession. Copperstone är på väg att återöppna Viscaria koppargruva och tillsammans med Viscarias bearbetningskoncessioner nr 3 och nr 4 kommer Viscaria nr 7 att förlänga gruvans livslängd, ge ökade synergier genom en bättre produktionsekonomi samt en potential för högre årlig kopparproduktion. Vi har ett mycket långsiktigt engagemang i Norrbotten med ett växande team av branschspecialister. Vi beaktar hela tiden vår samexistens med samebyarna och andra sakägare samt den lokala miljön som helhet”, kommenterar VD Anna Tyni.

För ytterligare information, vänligen kontakta Anna Tyni, VD, +46 705 614 611
anna.tyni@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 12 juli kl. 18.50 CET.

OM COPPERSTONE
Copperstone Resources AB är ett prospekteringsbolag som bildades 2006. Under 2019 förvärvades Viscaria-fyndigheten i Kiruna och därmed reviderades bolagets strategi. Målsättningen är att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan. Fyndighetens höga kopparhalt och geografiska placering innebär goda förutsättningar att bli en nyckelleverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar till kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhället. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.