Copperstones valberedning föreslår ändringar i styrelsesammansättningen

Valberedningen för Copperstone Resources AB (publ) har meddelat bolaget att man föreslår förändringar i bolagets styrelsesammansättning, och att en extra bolagsstämma ska hållas den 14 oktober 2021. Markus Petäjäniemi föreslås av valberedningen att väljas till ny styrelseledamot och vice styrelseordförande.

”Vi ser oerhört positivt på att Markus Petäjäniemi har föreslagits av valberedning och är beredd att ta plats i styrelsen som vice ordförande. Han har suttit i koncernledningen för LKAB i över 10 år och suttit i styrelsen för flera tongivande dotterbolag inom LKAB. Vi får därmed tillgång till ytterligare tung branscherfarenhet i styrelsen med tonvikt på logistik, innovation och hållbarhet”, säger Jörgen Olsson, styrelseordförande.

Valberedningen har konstituerats sig i enlighet med valberedningsinstruktionen från årsstämman 2021 och består av Håkan Eriksson (JOHECO AB) valberedningens ordförande, Håkan Roos (RoosGruppen AB), samt Michael Mattsson (eget innehav).

Extra bolagsstämman är planerad till den 14 oktober 2021. Om han väljs tillträder Markus Petäjäniemi sin styrelseposition den 1 november 2021. Kallelse och fullständiga förslag till extra bolagsstämman kommer publiceras separat och finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.copperstone.se.

Om Markus Petäjäniemi
Markus Petäjäniemi är född 1959 och har över 15 års erfarenhet från olika chefspositioner inom LKAB samt suttit i koncernledningen i LKAB fram till i mars 2021. Hans senaste chefsroll inom LKAB var som Senior Vice President Market & Technology och var därmed ansvarig för försäljning och marknadsföring av LKAB järnmalmsprodukter samt FoU, med fokus på utveckling och innovation för att skapa LKABS:s framtida hållbara energi- och produktionssystem efter 2030. Han har även varit styrelseordförande i LKAB Malmtrafik AB och LKAB Norge AS, båda ägt till 100% av LKAB samt styrelseledamot i Hybrit Development AB och MEFOR.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jörgen Olsson, styrelseordförande, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 20 september 2021 kl. 08.05 CEST.

OM COPPERSTONE
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.