CORRECTION: Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, beviljas bearbetningskoncession för Blötbergsgruvan.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

CORRECTION: Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, beviljas
bearbetningskoncession för Blötbergsgruvan.

Nordic Iron Ores ansökan om bearbetningskoncession avseende
järnmalms-förekomsterna i Blötbergsfältet, Ludvika, har beviljats av
Bergsstaten. Beslutet är ett led i Nordic Iron Ores förberedelsearbete för att
återuppta järnmalms-produktion i Ludvika Gruvor - Blötberget och Håksberg. Bergsstaten beviljade den 30 augusti 2011 Nordic Iron Ores ansökan om
bearbetningskoncession enligt minerallagen avseende järnmalmsförekomsterna i
Blötbergsfältet i Ludvika kommun. Bearbetningskoncessionen innebär rätt till
utvinning och tillgodogörande av järn, sällsynta jordartsmetaller samt apatit i
25 år med möjlighet till förlängning. - Detta är ett mycket glädjande besked - och en historisk händelse i
Västerbergslagen eftersom det är ett viktigt steg i processen att återuppta
järnmalmsproduktion i Blötberget. Vår ambition är att möta en kraftigt ökande
global efterfrågan på höganrikad järnmalm genom att väcka Ludvika gruvor till
liv, säger Christer Lindqvist, VD i Nordic Iron Ore AB. Blötbergsgruvan består av fem mineraliseringar om totalt 25,3 Mt, bestående av
14,6 Mt indikerade och 10,7 Mt antagna mineraltillgångar med en genomsnittlig
järnhalt om 42,6 %. Mineraliseringarna är fördelade på:   -- Kalvgruvan, en apatitrik magnetit
  -- Flygruvan, en apatitrik hematit med mindre innehåll av magnetit
  -- Hugget- och Betstagruvorna, apatitrika magnetit-hematit. 
  -- Ågruvestråket, smal magnetit av rik impregnationstyp, samt
  -- Sandellmalmen, en apatitrik magnetit.

För mer information, se www.nordicironore.se.Frågor besvaras av:

Tf VD Harald Meinhardt, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 - 299 69 68

Christer Lindqvist ordförande Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070-591 04 83Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 46
undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar och är en stor ägare i Nordic
Iron Ore AB.