Extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (Publ)

Stockholm den 14 oktober 2021

PRESSMEDDELANDE

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 14 oktober 2021 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma genom poströstning.

Beslut

Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Förändring i styrelsens sammansättning (punkterna 6–8 på dagordningen)

Extrastämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle ha sju styrelseledamöter, utan suppleanter.

Extrastämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Markus Petäjäniemi som styrelseledamot och vice styrelseordförande i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma med tillträde 1 november 2021, samt att ersättning till nyvald styrelseledamot tillika vice styrelseordförande skulle utgå med totalt 225 000 kr på årsbasis beräknat från och med 1 november 2021, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För mer information:
Jörgen Olsson, styrelseordförande
Tel: +46 703 420 570
E-post: Jorgen.olsson@decisio.se eller info@copperstone.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 oktober 2021 kl. 15.45 CEST.

Copperstone Resources AB (publ)

Styrelsen

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.